Регистрирајте го вашиот апарат за дополнителна гаранција

Дополнителна гаранција е достапна во одреден период на одредени апарати или на одделни компоненти на одредени апарати. Правото на дополнителна гаранција се обезбедува исклучиво со пополнување на формуларот (на соодветните линкови подолу) во период од 30 дена од денот на купување на апаратот, со што добивате официјален сертификат за продолжена гаранција. За повеќе детали, видете ја понудата подолу.

HISENSE КЛИМА УРЕДИ

3 години целосна и бесплатна гаранција на сите клима уреди од Hisense

Горење ДООЕЛ Скопје од 01.05.2021 година на пазарот во Република Северна Македонија воведе значајна предност за купувачите и корисниците на клима уреди од брендот Hisense. Сите клима уреди од брендот Hisense купени во Република Северна Македонија од 1.мај 2021 година имаат 3 (три) години целосна и бесплатна гаранција

Сите клима уреди кои се купени пред 01.05.2021 година имаат 2 години целосна и бесплатна гаранција.