НОВОСТИ

Погледнете ги ТОП вестите од Hisense!
1
Петок, 18. Март 2022

Известување за потрошувачи

Известување за потрошувачи

Горење Дооел Скопје, овластен увозник и дистрибутер за клима уреди од брендот „Hisense“, ги известува сите свои потрошувачи кои од април 2021 па понатаму, имаат купено клима уред од моделот KB35 со број на серија: KC26E; KC6TZ; KDEPW, истите да ги пријават во нашиот овластен сервис на телефон 02/3299-109 или 02/3299-111, сѐ со цел отстранување на потенцијален фабрички недостаток на истите без финансиска надокнада. Податокот за бројот на серијата е најлесно видлив  на етикетата на долната страна од внатрешната единица на апаратот.