MULTI DOOR

RQ563N4SWF1 RQ563N4SWF1 Бруто капацитет: 509 l Тип на апарат: Самостоен
RQ563N4SWI1 RQ563N4SWI1 Бруто капацитет: 509 l Тип на апарат: Самостоен
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи