МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ

WF5S1245BW WF5S1245BW Машина за перење Машина за перење Капацитет за перење: 12 kg Број на вртежи на центрифугата: 1.400 rpm Инвертер мотор (PowerDrive)
WFQA1014EVJMW WFQA1014EVJMW Машина за перење Машина за перење Капацитет за перење: 10 kg Број на вртежи на центрифугата: 1.400 rpm Инвертер мотор (PowerDrive)
WFQA8014EVJMW WFQA8014EVJMW Машина за перење Машина за перење Капацитет за перење: 8 kg Инвертер мотор (PowerDrive)
WFQA9014EVJMW WFQA9014EVJMW Машина за перење Машина за перење Капацитет за перење: 9 kg Инвертер мотор (PowerDrive)
WFQP8014EVM WFQP8014EVM Машина за перење Машина за перење Капацитет за перење: 8 kg Број на вртежи на центрифугата: 1.400 rpm Инвертер мотор (PowerDrive)
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи