APPLE PIE

TG35VE00
TG35VE00G
Клима уред - внатрешна единица TG35VE00G Разладна моќност: 3.500 W / Грејна моќност: 4.000 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
+
TG35VE00W
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) TG35VE00W Разладна моќност: 3.500 W / Грејна моќност: 4.000 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
=
26.990,00 ден
TG50XA00
TG50XA00G
Клима уред - внатрешна единица TG50XA00G Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.600 W / Ноќен режим на работа - Night mode / Автоматско работење / Турбо функција / Заштита од ладен воздух / Тип на дисплеј: ЛЕД дисплеј / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
+
TG50XA00W
Клима уред - надворешна единица (SINGLE) TG50XA00W Разладна моќност: 5.000 W / Грејна моќност: 5.600 W / Заштита од ладен воздух / Работна температура во режим на греење : -15- 24 / Опсег на работна температура во режим на ладење: -15 - 43
=
38.990,00 ден