32" - 50"

ДИЈАГОНАЛА НА ЕКРАНОТ (ВО ИНЧИ):
ТЕХНОЛОГИЈА:
32A5100F 32A5100F Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 32A5100F Дијагонала на екранот (inch): 31,5 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DD+
32A5600F 32A5600F Серија: A5600F Тип: HD Smart TV 32A5600F Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2.5
32A5710FA 32A5710FA Тип: HD Smart TV 32A5710FA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
32B6700HA 32B6700HA Серија: B6700 Тип: HD Smart TV 32B6700HA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40A5100F 40A5100F Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 40A5100F Дијагонала на екранот (inch): 39,6 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DD+
40A5600F 40A5600F Серија: A5600F Тип: FHD Smart TV 40A5600F Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100,5 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2.5
40A5720FA 40A5720FA Тип: FHD Smart TV 40A5720FA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40B6700PA 40B6700PA Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 40B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A5730FA 43A5730FA Тип: FHD Smart TV 43A5730FA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A7100F 43A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 43A7100F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
43A7300F 43A7300F Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 43A7300F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
43A7500F 43A7500F Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 43A7500F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
43B6700PA 43B6700PA Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 43B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
50A7100F 50A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 50A7100F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
50A7300F 50A7300F Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 50A7300F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
50A7500F 50A7500F Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 50A7500F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
50U7QF 50U7QF Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 50U7QF Дијагонала на екранот (inch): 49,5 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
H50U7B H50U7B Тип: ULED Smart TV H50U7B Дијагонала на екранот (inch): 49,5 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи