32" - 50"

ДИЈАГОНАЛА НА ЕКРАНОТ (ВО ИНЧИ):
ТЕХНОЛОГИЈА:
32A4BG 32A4BG HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A4BG Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
32A4K 32A4K HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A4K Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 81,3 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Кориснички интерфејс: VIDAA U6
32A5KQ 32A5KQ QLED Smart TV Серија: A5K Тип: QLED Smart TV 32A5KQ Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 81,3 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
32B6700HA 32B6700HA HD Smart TV Серија: B6700 Тип: HD Smart TV 32B6700HA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40A4BG 40A4BG FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4BG Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
40A4HA 40A4HA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4HA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: Android
40A4K 40A4K FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4K Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 101,6 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Кориснички интерфејс: VIDAA U6
40A5KQ 40A5KQ QLED Smart TV Серија: A5K Тип: QLED Smart TV 40A5KQ Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 101,6 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
40B6700PA 40B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 40B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A63H 43A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A63H Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A6BG 43A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A6BG Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A6K 43A6K UHD Smart TV Серија: A6K Тип: UHD Smart TV 43A6K Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
43A7100F 43A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 43A7100F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
43A7300F 43A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 43A7300F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
43A7500F 43A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 43A7500F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
43A7GQ 43A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 43A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A7KQ 43A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 43A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
43B6700PA 43B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 43B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43E7HQ 43E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 43E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43E7KQ 43E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 43E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50A63H 50A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A63H Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A6BG 50A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A6BG Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A6K 50A6K UHD Smart TV Серија: A6K Тип: UHD Smart TV 50A6K Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50A7100F 50A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 50A7100F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
50A7300F 50A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 50A7300F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A7500F 50A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 50A7500F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A7GQ 50A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 50A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A7KQ 50A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 50A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50E7HQ 50E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 50E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50E7KQ 50E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 50E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50U7QF 50U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 50U7QF Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи