32" - 50"

ДИЈАГОНАЛА НА ЕКРАНОТ (ВО ИНЧИ):
ТЕХНОЛОГИЈА:
32A4BG 32A4BG HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A4BG Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
32A5100F 32A5100F HD Feature TV Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 32A5100F Дијагонала на екранот (inch): 31,5 in Дијагонала на екранот (cm): 32 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DD+
32A5600F 32A5600F HD Smart TV Серија: A5600F Тип: HD Smart TV 32A5600F Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 40 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2
32A5710FA 32A5710FA HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A5710FA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
32B6700HA 32B6700HA HD Smart TV Серија: B6700 Тип: HD Smart TV 32B6700HA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40A4BG 40A4BG FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4BG Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
40A4HA 40A4HA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4HA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: Android
40A5100F 40A5100F HD Feature TV Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 40A5100F Дијагонала на екранот (inch): 39,6 in Дијагонала на екранот (cm): 40 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DD+
40A5600F 40A5600F FHD Smart TV Серија: A5600F Тип: FHD Smart TV 40A5600F Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100,5 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2
40A5720FA 40A5720FA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A5720FA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40B6700PA 40B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 40B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A5730FA 43A5730FA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 43A5730FA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A63H 43A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A63H Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A6BG 43A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A6BG Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A7100F 43A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 43A7100F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
43A7300F 43A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 43A7300F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
43A7500F 43A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 43A7500F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
43A7GQ 43A7GQ 43A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43B6700PA 43B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 43B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43E7HQ 43E7HQ 43E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A63H 50A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A63H Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A6BG 50A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A6BG Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A7100F 50A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 50A7100F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
50A7300F 50A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 50A7300F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A7500F 50A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 50A7500F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A7GQ 50A7GQ 50A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50E7HQ 50E7HQ 50E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50U7QF 50U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 50U7QF Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
H50U7B H50U7B ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV H50U7B Дијагонала на екранот (inch): 49,5 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U3
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи