QLED

32A5KQ 32A5KQ QLED Smart TV Серија: A5K Тип: QLED Smart TV 32A5KQ Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 81,3 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
40A5KQ 40A5KQ QLED Smart TV Серија: A5K Тип: QLED Smart TV 40A5KQ Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 101,6 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U6
43A7GQ 43A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 43A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A7KQ 43A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 43A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
43E7HQ 43E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 43E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43E7KQ 43E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 43E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50A7GQ 50A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 50A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A7KQ 50A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 50A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
50E76GQ 50E76GQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 50E76GQ Дијагонала на екранот (inch): 126 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50E7HQ 50E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 50E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50E7KQ 50E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 50E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
55A7GQ 55A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 55A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55A7KQ 55A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 55A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
55E76GQ 55E76GQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 55E76GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55E7HQ 55E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 55E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55E7KQ 55E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 55E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
55E7KQ PRO 55E7KQ PRO QLED Smart TV Серија: E7K PRO Тип: QLED Smart TV 55E7KQ PRO Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U7
58A7GQ 58A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 58A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 58 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A7GQ 65A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 65A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A7KQ 65A7KQ QLED Smart TV Серија: A7K Тип: QLED Smart TV 65A7KQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
65E7HQ 65E7HQ QLED Smart TV Тип: QLED Smart TV 65E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65E7KQ 65E7KQ QLED Smart TV Серија: E7K Тип: QLED Smart TV 65E7KQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U6
65E7KQ PRO 65E7KQ PRO QLED Smart TV Серија: E7K PRO Тип: QLED Smart TV 65E7KQ PRO Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U7
75A7GQ 75A7GQ QLED Smart TV Серија: A7GQ Тип: QLED Smart TV 75A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75E7KQ PRO 75E7KQ PRO QLED Smart TV Серија: E7K PRO Тип: QLED Smart TV 75E7KQ PRO Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 189 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding Кориснички интерфејс: VIDAA U7
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи