UHD TV

43A63H 43A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A63H Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
43A6BG 43A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A6BG Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
43A7100F 43A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 43A7100F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
43A7300F 43A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 43A7300F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
43A7500F 43A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 43A7500F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
43A7GQ 43A7GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
50A63H 50A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A63H Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
50A6BG 50A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A6BG Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
50A7100F 50A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 50A7100F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
50A7300F 50A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 50A7300F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
50A7500F 50A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 50A7500F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
50A7GQ 50A7GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
50E76GQ 50E76GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50E76GQ Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55A63H 55A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A63H Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55A6BG 55A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A6BG Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55A7100F 55A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 55A7100F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
55A7300F 55A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 55A7300F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
55A7500F 55A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 55A7500F Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
55A7GQ 55A7GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55E76GQ 55E76GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55E76GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
58A6BG 58A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 58A6BG Дијагонала на екранот (inch): 58 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
58A7100F 58A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 58A7100F Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
65A63H 65A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A63H Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
65A7100F 65A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 65A7100F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
65A7300F 65A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 65A7300F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
65A7500F 65A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 65A7500F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
65A7GQ 65A7GQ UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
70A7100F 70A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 70A7100F Дијагонала на екранот (inch): 70 in Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
75A6G 75A6G UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 75A6G Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
75A7100F 75A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 75A7100F Дијагонала на екранот (inch): 74,6 in Дијагонала на екранот (cm): 189,5 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи