UHD TV

43A63H 43A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A63H Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A6BG 43A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 43A6BG Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
43A7100F 43A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 43A7100F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
43A7300F 43A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 43A7300F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
43A7500F 43A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 43A7500F Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 107,9 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A63H 50A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A63H Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A6BG 50A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 50A6BG Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 127 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
50A7100F 50A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 50A7100F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
50A7300F 50A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 50A7300F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
50A7500F 50A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 50A7500F Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55A63H 55A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A63H Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55A6BG 55A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A6BG Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55A7100F 55A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 55A7100F Дијагонала на екранот (inch): 139 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
55A7300F 55A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 55A7300F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55A7500F 55A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 55A7500F Дијагонала на екранот (inch): 139 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
58A6BG 58A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 58A6BG Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
58A7100F 58A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 58A7100F Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 58 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
65A63H 65A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A63H Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A6BG 65A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A6BG Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A7100F 65A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 65A7100F Дијагонала на екранот (inch): 164 in Дијагонала на екранот (cm): 65 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
65A7300F 65A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 65A7300F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65A7500F 65A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 65A7500F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
70A6BG 70A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 70A6BG Дијагонала на екранот (inch): 70 in Дијагонала на екранот (cm): 177 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
70A7100F 70A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 70A7100F Дијагонала на екранот (inch): 177 in Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
75A6BG 75A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 75A6BG Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75A6G 75A6G UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 75A6G Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75A7100F 75A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 75A7100F Дијагонала на екранот (inch): 74,6 in Дијагонала на екранот (cm): 75 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи