ULED TV

Серија:
50U7QF 50U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 50U7QF Дијагонала на екранот (inch): 50 in Дијагонала на екранот (cm): 126 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55U7HQ 55U7HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 55U7HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
55U7QF 55U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 55U7QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55U8GQ 55U8GQ ULED Smart TV Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 55U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55U8HQ 55U8HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 55U8HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
55U8QF 55U8QF ULED Smart TV Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 55U8QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65U7HQ 65U7HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 65U7HQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
65U7QF 65U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 65U7QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65U8GQ 65U8GQ ULED Smart TV Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 65U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65U8QF 65U8QF ULED Smart TV Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 65U8QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
75U9GQ 75U9GQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 75U9GQ Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
H50U7B H50U7B ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV H50U7B Дијагонала на екранот (inch): 49,5 in Дијагонала на екранот (cm): 125,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U3
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи