55" - 75"

ДИЈАГОНАЛА НА ЕКРАНОТ (ВО ИНЧИ):
ТЕХНОЛОГИЈА:
55A63H 55A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A63H Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55A6BG 55A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 55A6BG Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55A7300F 55A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 55A7300F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55A7GQ 55A7GQ 55A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55E76GQ 55E76GQ 55E76GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55E7HQ 55E7HQ 55E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55U7HQ 55U7HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 55U7HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
55U7QF 55U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 55U7QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
55U8GQ 55U8GQ ULED Smart TV Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 55U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
55U8HQ 55U8HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 55U8HQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
55U8QF 55U8QF ULED Smart TV Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 55U8QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
58A6BG 58A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 58A6BG Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
58A7100F 58A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 58A7100F Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 58 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3
58A7GQ 58A7GQ 58A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 58 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A63H 65A63H UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A63H Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A6BG 65A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 65A6BG Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65A7300F 65A7300F UHD Smart TV Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 65A7300F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65A7500F 65A7500F UHD Smart TV Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 65A7500F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65A7GQ 65A7GQ 65A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65E7HQ 65E7HQ 65E7HQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65U7HQ 65U7HQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 65U7HQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
65U7QF 65U7QF ULED Smart TV Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 65U7QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
65U8GQ 65U8GQ ULED Smart TV Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 65U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
65U8HQ 65U8HQ 65U8HQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos
65U8QF 65U8QF ULED Smart TV Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 65U8QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4
70A6BG 70A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 70A6BG Дијагонала на екранот (inch): 70 in Дијагонала на екранот (cm): 177 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75A6BG 75A6BG UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 75A6BG Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75A6G 75A6G UHD Smart TV Тип: UHD Smart TV 75A6G Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75A7100F 75A7100F UHD Smart TV Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 75A7100F Дијагонала на екранот (inch): 74,6 in Дијагонала на екранот (cm): 75 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
75A7GQ 75A7GQ 75A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
75U9GQ 75U9GQ ULED Smart TV Тип: ULED Smart TV 75U9GQ Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: 4K Ultra HD 3840x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи