55" - 75"

ДИЈАГОНАЛА НА ЕКРАНОТ (ВО ИНЧИ):
ТЕХНОЛОГИЈА:
55A7100F 55A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 55A7100F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
55A7300F 55A7300F Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 55A7300F Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
55A7500F 55A7500F Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 55A7500F Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
55A7GQ 55A7GQ Тип: UHD Smart TV 55A7GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55U7QF 55U7QF Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 55U7QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
55U8GQ 55U8GQ Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 55U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 55 in Дијагонала на екранот (cm): 139 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
55U8QF 55U8QF Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 55U8QF Дијагонала на екранот (inch): 54,6 in Дијагонала на екранот (cm): 138,7 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
58A7100F 58A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 58A7100F Дијагонала на екранот (inch): 57,5 in Дијагонала на екранот (cm): 146 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
65A7100F 65A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 65A7100F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U3.0
65A7300F 65A7300F Серија: A7300F Тип: UHD Smart TV 65A7300F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
65A7500F 65A7500F Серија: A7500F Тип: UHD Smart TV 65A7500F Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
65U7QF 65U7QF Серија: U7QF Тип: ULED Smart TV 65U7QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
65U8GQ 65U8GQ Серија: U8GQ Тип: ULED Smart TV 65U8GQ Дијагонала на екранот (inch): 65 in Дијагонала на екранот (cm): 164 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
65U8QF 65U8QF Серија: U8QF Тип: ULED Smart TV 65U8QF Дијагонала на екранот (inch): 64,5 in Дијагонала на екранот (cm): 163,8 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
70A7100F 70A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 70A7100F Дијагонала на екранот (inch): 70 in Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
75A7100F 75A7100F Серија: A7100F Тип: UHD Smart TV 75A7100F Дијагонала на екранот (inch): 74,6 in Дијагонала на екранот (cm): 189,5 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Кориснички интерфејс: VIDAA U4.0
75U9GQ 75U9GQ Тип: ULED Smart TV 75U9GQ Дијагонала на екранот (inch): 75 in Дијагонала на екранот (cm): 190 cm Максимална резолуција: UltraHD 38420x2160 Звучна технологија : Dolby Atmos Кориснички интерфејс: VIDAA U5.0
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи