Најава / Регистрација

Одрекување од правна одговорност

Hisense International Co., Ltd. или било која матична компанија, подружница или филијала на Hisense (во натамошниот текст „Hisense“) не гарантира за точноста, интегритетот или комплетноста на содржината прикажана на оваа Веб-страница („Веб-сајт“), ниту на производите, содржините, добрата и услугите прикажани на неа („Информации“). Hisense не може да биде одговорен во поглед на законитоста, применливоста и/или соодветноста на употреба на Веб-страницата или Информациите од ваша страна. Hisense со ова експлицитно отфрла секаква гаранција, изразена или имплицитна, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на гаранција на наслови, продажба или сличности за одредена намена/цел. Ниту еден уснен совет или писмена информација дадени од Hisense или од нејзините претставници или вработени не претставуваат гаранција. Под никакви околности Hisense не може да биде одговорен за какви било директни, индиректни, инцидентни, специјални или последователни штети кои произлегуваат од употреба или неможноста за користење на Веб-страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа да се потпирате на какви било информации добиени од Веб-страница кои резултираат во грешка, пропуст, прекинување, бришење или дефект на датотека, вирус, прекин во работењето или пренесувањето, грешка во работата, откривање или губење на приватни или лични податоци што можат да се прочитаат или толкуваат од трети страни, дури и ако одреден пренос е шифриран („Ограничена одговорност“).  Горенаведеното Ограничување на одговорноста се применува во сите активности, без оглед дали е според договор, или за кое било друго барање/основа, дури и ако е консултиран овластен претставник на Hisense, кој би требал да биде свесен дека постои таква можност за загуба и штета. Со ова потврдувате дека сте ја забележале оваа одредба што важи за сите информации и/или податоците пренесени преку Веб-страницата. Одредени провинции, окрузи, држави или територии не дозволуваат исклучување или ограничување на инцидентни или последователни штети, така што горенаведеното ограничување или исклучување може да не важи за вас.

Hisense произведува мноштво категории на производи и секоја категорија на производи содржи бројни серии и модели. Поради континуирани технолошки иновации, промени во надворешните услови, промени во дизајнот, подобрувања во производството и надградба на производите, во делови и услуги и нивната достапност, Информациите прикажани на Веб-страницата подлежат на промена во кое било време и од која било причина, по дискреционо право на Hisense, и тие само претставуваат презентација на производите и услугите произведени и/или продавани од Hisense. Содржината на производите, продажбата и услугите што ги нуди Hisense зависи од многу фактори и може да варира од малопродажба и локација, вклучувајќи ја и земјата во која се продаваат, регионот и специфичната географска област, од малопродажба до малопродажба, модел до модел и временски период. Сите прикази, фотографии и описи се наменети да ги опишат производот, содржината, добрата и услугата. Согласно политиката на Hisense за постојана иновација и подобрување, Информациите прикажани на Веб-страницата може да се разликуваат од реалниот производ и не се наменети да бидат идентичен приказ на истите. Сите описи на производите, цените и димензиите се приближни. ДОСТАПНОСТА НА ПРОИЗВОДОТ, СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРОМЕНА ВО БИЛО КОЕ ВРЕМЕ, И ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ.

Сите производи, содржини, добра и услуги достапни на оваа Веб-страница се наменети за корисничка употреба. Бидејќи Hisense ги продава своите производи во повеќе од 130 земји низ целиот свет, производите, содржината, добрата и услугите што ги продава во секоја земја може да се разликуваат.

Одрекување од одговорност: Независните дистрибутери и трговци на мало се посебни правни субјекти со своја сопственичка структура и свој начин на работа и не се застапници или претставници на Hisense.

BACK TO TOP