FHD/HD TV

32A4BG 32A4BG HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A4BG Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
32A4K 32A4K HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A4K Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 81,3 cm Максимална резолуција: HD 1366x768
32A5100F 32A5100F HD Feature TV Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 32A5100F Дијагонала на екранот (inch): 31,5 in Дијагонала на екранот (cm): 32 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DD+
32A5600F 32A5600F HD Smart TV Серија: A5600F Тип: HD Smart TV 32A5600F Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 40 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2
32A5710FA 32A5710FA HD Smart TV Тип: HD Smart TV 32A5710FA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
32B6700HA 32B6700HA HD Smart TV Серија: B6700 Тип: HD Smart TV 32B6700HA Дијагонала на екранот (inch): 32 in Дијагонала на екранот (cm): 80 cm Максимална резолуција: HD 1366x768 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40A4BG 40A4BG FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4BG Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: VIDAA U4
40A4HA 40A4HA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4HA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Virtual X Кориснички интерфејс: Android
40A4K 40A4K FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A4K Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 101,6 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080
40A5100F 40A5100F HD Feature TV Серија: A5100F Тип: HD Feature TV 40A5100F Дијагонала на екранот (inch): 39,6 in Дијагонала на екранот (cm): 40 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DD+
40A5600F 40A5600F FHD Smart TV Серија: A5600F Тип: FHD Smart TV 40A5600F Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100,5 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume Кориснички интерфејс: VIDAA U2
40A5720FA 40A5720FA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 40A5720FA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
40B6700PA 40B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 40B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 40 in Дијагонала на екранот (cm): 100 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43A5730FA 43A5730FA FHD Smart TV Тип: FHD Smart TV 43A5730FA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 109 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
43B6700PA 43B6700PA FHD Smart TV Серија: B6700 Тип: FHD Smart TV 43B6700PA Дијагонала на екранот (inch): 43 in Дијагонала на екранот (cm): 108 cm Максимална резолуција: FHD 1920x1080 Звучна технологија : DTS Studio Sound Кориснички интерфејс: Android
Брза/споредба
подобро / полошо / + додадени / недостасува / ! не споредливи